Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   โครงสร้างองค์กร
   การเมืองการบริหาร
   ที่ทำการ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   เจตจำนงของผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ITA
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   ผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลงบประมาณประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
นายฮูเซ็น กอตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข่าวรับสมัครงาน
คำสั่งปฏิบัติราชการแทน (ดู : 39)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามคำร้องขอความช่วยเหลือ กรณีรับถุงยังงชีพ COVID-19 (ดู : 82)
การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 378)
ประมวลภาพกิจกรรม
 
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านจาเราะแป
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านบันนังกระแจะ ม..5 ต.ธารโต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ (การฝึกอบรมการตัดเย็บผ้ากันเปื้อน)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ (การฝึกอบรมการประดิษฐ์ของชำร่วยจากไหมพรม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ "ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ Big Cleaning Day ณ สำนักงาน อบต.ธารโต และบริเวณพื้นที่ภายในตำบลธารโต ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต.ธารโต คัพ ครั้งที่ 12
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานวันกตัญญู ประจำปี 2556
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกธารโต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
  หนังสือสั่งการ กรมการปกครองท้องถิ่น
  หนังสือสั่งการ จังหวัดยะลา
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลธรโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs