Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   โครงสร้างองค์กร
   การเมืองการบริหาร
   ที่ทำการ
แผนงาน
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   ผลการดำเนินงานปรจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลงบประมาณประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านบันนังกระแจะ ม..5 ต.ธารโต
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 28 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 มีนาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่  11  มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น.  นางสาวพรลภัส  รัตนมณี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วย นางพรภิมล  มั่นใจ  และ นางสาวต่วนรอฮีม๊ะ  นิยามาร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้นบันนังกระแจะ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลธรโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297117 ต่อ 11
   Copyright © 2019. ww.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs