ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

เลขที่ 4 หมู่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

โทรศัพท์ : 073-297-117 โทรสาร : 073-297-119

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : than-to@hotmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.ธารโต