องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา

นายอาริ สาแม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

086-284-1813

นายไสว จันทภาโส

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

089-6536849

  • วิสัยทัศน์

    ธารโตเมืองดาหลา เงาะป่าซาไก ทะเลใหญ่ในหุบเขา ถ้ำยาวธารน้ำลอด

ข่าวสารชาวอบต.ธารโต

กิจกรรมชาวอบต.ธารโต

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.ธารโต เราดูแล

7
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)