กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวพารีด๊ะ แวจิ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวสุภาพร ทองน้อย

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  นักสันทนาการ

 • นางรอกาเยาะ กอตา

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางแวกอลีเยาะ เจ๊ะอุบง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางซารอ สาและ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวกามีล๊ะ เจ๊ะแซ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางรูฮานี ระเด่นกุล

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางแวยามีล๊ะ บือราเฮง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวรอฮานา ยาลา

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวอามีเนาะ เจ๊ะแว

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางกรกนก ชูสุข

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางอานีสา สารีลาเต๊ะ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางรสนา เจ๊ะยิ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก