ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดยะลา

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดยะลา

597

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการลงพื้นที่การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

กิจกรรมการลงพื้นที่การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

613

31 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมถนนตลาดธารโต 18ก.ย.2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมถนนตลาดธารโต 18ก.ย.2566

1325

18 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันฮารีรายอเดือนฮัจน์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566

วันฮารีรายอเดือนฮัจน์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566

1312

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

1423

12 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันท้องถิ่นไทย

วันท้องถิ่นไทย

1318

18 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็ก

วันเด็ก

1319

14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพหรือประชาชนในตำบล ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพหรือประชาชนในตำบล ประจำปี 2565

1684

28 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ธารโต วันที่ 26 พฤศจิกายน  2563

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ธารโต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

2075

26 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ณ บ้านศรีท่าน้ำ

ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านศรีท่าน้ำ

2227

19 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา <br> สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ <br> พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา <br> สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ <br> พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2167

12 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านจาเราะแป

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านจาเราะแป

2327

13 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านบันนังกระแจะ ม..5 ต.ธารโต

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านบันนังกระแจะ ม..5 ต.ธารโต

2229

11 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ (การฝึกอบรมการตัดเย็บผ้ากันเปื้อน)

โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ (การฝึกอบรมการตัดเย็บผ้ากันเปื้อน)

2100

21 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ <br>(การฝึกอบรมการประดิษฐ์ของชำร่วยจากไหมพรม)

โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ <br>(การฝึกอบรมการประดิษฐ์ของชำร่วยจากไหมพรม)

2069

16 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ "ป่าชุมชน  ปลูกต้นไม้"

โครงการ "ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้"

2400

12 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ "ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้"

โครงการ "ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้"

1268

12 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

2363

9 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ Big Cleaning Day ณ สำนักงาน อบต.ธารโต <br>และบริเวณพื้นที่ภายในตำบลธารโต ประจำปี 2561

โครงการ Big Cleaning Day ณ สำนักงาน อบต.ธารโต <br>และบริเวณพื้นที่ภายในตำบลธารโต ประจำปี 2561

2220

26 กรกฎาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต.ธารโต คัพ ครั้งที่ 12

โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต.ธารโต คัพ ครั้งที่ 12

2331

21 มิถุนายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...