ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านศรีท่าน้ำ
2228
19 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ.2563  นายฮูเซ็น  กอตา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต  มอบหมายให้  นางจงกล  เพ็ชรรัตน์ทอง  ผู้อำนวยการกองคลัง  พร้อมด้วย  นางวิภารัตน์  บุญศรี  นักพัฒนาชุมชน  นางสาวพรลภัส  รัตนมณี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  นางสาวต่วนรอฮีมะ  นิยามาร์  และ นางสาวกาญจนา  ศรีแสนตอ  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ณ มัสยิดนูรุลยันนะห์  หมู่ที่ 4 บ้านศรีท่าน้ำ  ตำบลธารโต  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  โดยได้ออกบริการประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้าย  บริการรับชำระภาษีฯนอกสถานที่  ลงทะเบียนผู้สูงอายุและลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี