ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.๓๑.๐๐๒ สายหน้าเกษตร-ปาลัสสะนิง หมู่ที่ ๒
5 มกราคม 2566

1109


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.๓๑.๐๐๒ สายหน้าเกษตร-ปาลัสสะนิง หมู่ที่ ๒ บ้านหน้าเกษตร ตำบลธารโต กว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๓,๒๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร