ผลิตภัณฑ์ตำบล
สบู่สมุนไพรก้อนใส
2977
2 สิงหาคม 2558

ผลิตโดยกลุ่มสตรีดาหลา บ้านจาเราะแป หมู่ที่ 3 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา