การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
มอบอำนาจรองนายกปฏิบัติราชการแทน
16 ตุลาคม 2561

278


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มอบอำนาจรองนายกปฏิบัติราชการแทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ